DANH SÁCH MÃ BƯU ĐIỆN, BƯU CHÍNH - POSTAL/ZIP CODE Ở TỈNH QUẢNG NINH

MÃ BƯU ĐIỆN, BƯU CHÍNH MỚI 5 SỐ - POSTAL/ZIP CODE QUẢNG NINH

DIỄN GIẢI NGHĨA TỪ VIẾT TẮT

1. ĐSQ: Đại sứ quán

2. LSQ: Lãnh sự quán

3. P: Phường

4. X:

5. TT: Thị trấn

6. BC: Bưu cục

7. BCP: Bưu cục phát

8. KHL: Khách hàng lớn

9. KCN: Khu công nghiệp

10. HCC: Hành chính công

11. TMĐT: Thương mại điện tử

12. BĐVHX: Bưu điện văn hóa xã

STT ĐỐI TƯỢNG GÁN MÃ MÃ BƯU CHÍNH
1BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ninh1000
2Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy1001
3Ban Tổ chức tỉnh ủy1002
4Ban Tuyên giáo tỉnh ủy1003
5Ban Dân vận tỉnh ủy1004
6Ban Nội chính tỉnh ủy1005
7Đảng ủy khối cơ quan1009
8Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy1010
9Đảng ủy khối doanh nghiệp1011
10Báo Quảng Ninh1016
11Hội đồng nhân dân1021
12Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội1030
13Tòa án nhân dân tỉnh1035
14Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh1036
15Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân1040
16Sở Công Thương1041
17Sở Kế hoạch và Đầu tư1042
18Sở Lao động - Thương binh và Xã hội1043
19Sở Tài chính1045
20Sở Thông tin và Truyền thông1046
21Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch1047
22Công an tỉnh1049
23Sở Nội vụ1051
24Sở Tư pháp1052
25Sở Giáo dục và Đào tạo1053
26Sở Giao thông vận tải1054
27Sở Khoa học và Công nghệ1055
28Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn1056
29Sở Tài nguyên và Môi trường1057
30Sở Xây dựng1058
31Sở Y tế1060
32Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh1061
33Ban Dân tộc1062
34Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh1063
35Thanh tra tỉnh1064
36Trường chính trị tỉnh1065
37Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam1066
38Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh1067
39Bảo hiểm xã hội tỉnh1070
40Cục Thuế1078
41Cục Hải quan1079
42Cục Thống kê1080
43Kho bạc Nhà nước tỉnh1081
44Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật1085
45Liên hiệp các tổ chức hữu nghị1086
46Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật1087
47Liên đoàn Lao động tỉnh1088
48Hội Nông dân tỉnh1089
49Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh1090
50Tỉnh Đoàn1091
51Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh1092
52Hội Cựu chiến binh tỉnh1093
THÀNH PHỐ HẠ LONG
1BC. Trung tâm thành phố Hạ Long1100
2Thành ủy1101
3Hội đồng nhân dân1102
4Ủy ban nhân dân1103
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1104
6P. Hồng Gai1106
7P. Trần Hưng Đạo1107
8P. Bạch Đằng1108
9P. Cao Thắng1109
10P. Hồng Hải1110
11P. Hà Lầm1111
12P. Hà Trung1112
13P. Hồng Hà1113
14P. Hà Tu1114
15P. Hà Phong1115
16P. Hà Khánh1116
17P. Cao Xanh1117
18P. Yết Kiêu1118
19P. Bãi Cháy1119
20P. Hùng Thắng1120
21P. Giếng Đáy1121
22P. Hà Khẩu1122
23P. Việt Hưng1123
24P. Đại Yên1124
25P. Tuần Châu1125
26BCP. Bãi Cháy1150
27BCP. Cột 51151
28BCP. Hà Lầm1152
29BCP. Hà Tu1153
30BCP. Kênh Đồng1154
31BC. KHL Hạ Long1155
32BC. Hà Lầm1156
33BC. Cột 51157
34BC. Hà Tu1158
35BC. Cao Xanh1159
36BC. Hạ Long1160
37BC. Kênh Đồng1161
38BC. Đồng Đăng1162
39BC. HCC Quảng Ninh1198
40BC. Hệ 1 Quảng Ninh1199
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
1BC. Trung tâm thành phố Cẩm Phả1200
2Thành ủy1201
3Hội đồng nhân dân1202
4Ủy ban nhân dân1203
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1204
6P. Cẩm Trung1206
7P. Cẩm Thành1207
8P. Cẩm Tây1208
9P. Cẩm Bình1209
10P. Cẩm Đông1210
11P. Cẩm Sơn1211
12P. Cẩm Phú1212
13P. Cẩm Thịnh1213
14P. Cửa Ông1214
15X. Cẩm Hải1215
16X. Cộng Hòa1216
17P. Mông Dương1217
18X. Dương Huy1218
19P. Quang Hanh1219
20P. Cẩm Thạch1220
21P. Cẩm Thủy1221
22BCP. Cẩm Phả1250
23BC. KHL Cẩm Phả1251
24BC. Cọc 61252
25BC. Cửa Ông1253
26BC. Mông Dương1254
27BC. Quang Hanh1255
HUYỆN VÂN ĐỒN
1BC. Trung tâm huyện Vân Đồn1300
2Huyện ủy1301
3Hội đồng nhân dân1302
4Ủy ban nhân dân1303
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1304
6TT. Cái Rồng1306
7X. Vạn Yên1307
8X. Đài Xuyên1308
9X. Bình Dân1309
10X. Đoàn Kết1310
11X. Đông Xá1311
12X. Thắng Lợi1312
13X. Ngọc Vừng1313
14X. Quan Lạn1314
15X. Bản Sen1315
16X. Minh Châu1316
17X. Hạ Long1317
18BCP. Vân Đồn1350
HUYỆN CÔ TÔ
1BC. Trung tâm huyện Cô Tô1400
2Huyện ủy1401
3Hội đồng nhân dân1402
4Ủy ban nhân dân1403
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1404
6TT. Cô Tô1406
7X. Thanh Lân1407
8X. Đồng Tiến1408
9BCP. Cô Tô1450
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
1BC. Trung tâm thành phố Móng Cái1500
2Thành ủy1501
3Hội đồng nhân dân1502
4Ủy ban nhân dân1503
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1504
6P. Hoà Lạc1506
7P. Hải Hoà1507
8P. Trần Phú1508
9P. Ka Long1509
10P. Ninh Dương1510
11P. Hải Yên1511
12X. Bắc Sơn1512
13X. Hải Sơn1513
14X. Quảng Nghĩa1514
15X. Hải Tiến1515
16X. Hải Đông1516
17X. Vạn Ninh1517
18X. Vĩnh Trung1518
19X. Vĩnh Thực1519
20P. Bình Ngọc1520
21P. Trà Cổ1521
22X. Hải Xuân1522
23BCP. Móng Cái1550
24BC. KHL Móng Cái1551
HUYỆN HẢI HÀ
1BC. Trung tâm huyện Hải Hà1600
2Huyện ủy1601
3Hội đồng nhân dân1602
4Ủy ban nhân dân1603
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1604
6TT. Quảng Hà1606
7X. Quảng Minh1607
8X. Quảng Thắng1608
9X. Quảng Thành1609
10X. Quảng Đức1610
11X. Quảng Sơn1611
12X. Đường Hoa1612
13X. Quảng Phong1613
14X. Quảng Long1614
15X. Quảng Thịnh1615
16X. Quảng Chính1616
17X. Quảng Trung1617
18X. Phú Hải1618
19X. Quảng Điền1619
20X. Tiến Tới1620
21X. Cái Chiên1621
22BCP. Hải Hà1650
23BC. Bắc Phong Sinh1651
HUYỆN BÌNH LIÊU
1BC. Trung tâm huyện Bình Liêu1700
2Huyện ủy1701
3Hội đồng nhân dân1702
4Ủy ban nhân dân1703
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1704
6TT. Bình Liêu1706
7X. Húc Động1707
8X. Đồng Văn1708
9X. Hoành Mô1709
10X. Đồng Tâm1710
11X. Lục Hồn1711
12X. Tình Húc1712
13X. Vô Ngại1713
14BCP. Bình Liêu1750
15BC. Hoành Mô1751
HUYỆN ĐẦM HÀ
1BC. Trung tâm huyện Đầm Hà1800
2Huyện ủy1801
3Hội đồng nhân dân1802
4Ủy ban nhân dân1803
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1804
6TT. Đầm Hà1806
7X. Quảng Tân1807
8X. Quảng Lợi1808
9X. Tân Bình1809
10X. Quảng Lâm1810
11X. Quảng An1811
12X. Dực Yên1812
13X. Đại Bình1813
14X. Tân Lập1814
15X. Đầm Hà1815
16BCP. Đầm Hà1850
HUYỆN TIÊN YÊN
1BC. Trung tâm huyện Tiên Yên1900
2Huyện ủy1901
3Hội đồng nhân dân1902
4Ủy ban nhân dân1903
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc1904
6TT. Tiên Yên1906
7X. Tiên Lãng1907
8X. Đông Hải1908
9X. Đông Ngũ1909
10X. Đại Dực1910
11X. Đại Thành1911
12X. Phong Dụ1912
13X. Hà Lâu1913
14X. Điền Xá1914
15X. Yên Than1915
16X. Hải Lạng1916
17X. Đồng Rui1917
18BCP. Tiên Yên1950
HUYỆN BA CHẼ
1BC. Trung tâm huyện Ba Chẽ2000
2Huyện ủy2001
3Hội đồng nhân dân2002
4Ủy ban nhân dân2003
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc2004
6TT. Ba Chẽ2006
7X. Nam Sơn2007
8X. Thanh Sơn2008
9X. Thanh Lâm2009
10X. Lương Mông2010
11X. Minh Cầm2011
12X. Đạp Thanh2012
13X. Đồn Đạc2013
14BCP. Ba Chẽ2050
HUYỆN HOÀNH BỒ
1BC. Trung tâm huyện Hoành Bồ2100
2Huyện ủy2101
3Hội đồng nhân dân2102
4Ủy ban nhân dân2103
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc2104
6TT. Trới2106
7X. Lê Lợi2107
8X. Sơn Dương2108
9X. Đồng Lâm2109
10X. Thống Nhất2110
11X. Vũ Oai2111
12X. Hòa Bình2112
13X. Kỳ Thượng2113
14X. Đồng Sơn2114
15X. Dân Chủ2115
16X. Tân Dân2116
17X. Quảng La2117
18X. Bằng Cả2118
19BCP. Hoành Bồ2150
20BC. Thống Nhất2151
THỊ XÃ QUẢNG YÊN
1BC. Trung tâm thị xã Quảng Yên2200
2Thị ủy2201
3Hội đồng nhân dân2202
4Ủy ban nhân dân2203
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc2204
6P. Quảng Yên2206
7P. Hà An2207
8X. Hoàng Tân2208
9P. Tân An2209
10X. Tiền An2210
11P. Minh Thành2211
12P. Đông Mai2212
13X. Sông Khoai2213
14P. Cộng Hòa2214
15X. Hiệp Hòa2215
16P. Yên Giang2216
17P. Nam Hòa2217
18P. Yên Hải2218
19P. Phong Cốc2219
20X. Liên Vị2220
21X. Tiền Phong2221
22X. Liên Hòa2222
23P. Phong Hải2223
24X. Cẩm La2224
25BCP. Quảng Yên2250
26BC. Cây Số 112251
27BC. Phong Cốc2252
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
1BC. Trung tâm thành phố Uông Bí2300
2Thành ủy2301
3Hội đồng nhân dân2302
4Ủy ban nhân dân2303
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc2304
6P. Thanh Sơn2306
7P. Quang Trung2307
8P. Bắc Sơn2308
9P. Vàng Danh2309
10X. Thượng Yên Công2310
11P. Phương Đông2311
12P. Phương Nam2312
13P. Yên Thanh2313
14X. Điền Công2314
15P. Trưng Vương2315
16P. Nam Khê2316
17BCP. Uông Bí2350
18BC. Vàng Danh2351
19BC. Phương Đông2352
20BC. Nam Khê2353
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
1BC. Trung tâm thị xã Đông Triều2400
2Thị ủy2401
3Hội đồng nhân dân2402
4Ủy ban nhân dân2403
5Ủy ban Mặt trận Tổ quốc2404
6P. Đông Triều2406
7P. Đức Chính2407
8X. Tràng An2408
9P. Xuân Sơn2409
10P. Kim Sơn2410
11P. Mạo Khê2411
12X. Yên Thọ2412
13X. Yên Đức2413
14X. Hoàng Quế2414
15X. Hồng Thái Tây2415
16X. Hồng Thái Đông2416
17X. Tràng Lương2417
18X. Bình Khê2418
19X. An Sinh2419
20X. Tân Việt2420
21X. Việt Dân2421
22X. Bình Dương2422
23X. Nguyễn Huệ2423
24X. Thủy An2424
25X. Hồng Phong2425
26P. Hưng Đạo2426
27BCP. Đông Triều2450
28BC. Mạo Khê2451
29BC. Tràng Bạch2452

Mã bưu điện Quảng Ninh được cập nhật mới nhất chuyển từ 6 số cũ sang 5 số mới. Để thuận tiện cho việc chuyển đổi Postal/Zip Code chia sẻ những thông tin về mã bưu chính, bưu cục mới nhất để quý vị thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm.